Monthly Archives: mars 2023

mars, 2023

  • 18 mars

    Det är alltid med ett visst mått av förundran…

    Det är alltid med ett visst mått av förundran som jag plötsligt ser att nu har de kala björkarnas toppar börjat skimra i rosa. Det första ropet om att våren är på väg är inte gröna små blad utan att bergen, dungarna börjar skimra i rosa. Jag har också förstått att för somliga är första tecknet att …