9 februari kl. 16.00 församlingens årsmöte

” Församlingen är en möjlighet att dela livet,
att dela sitt liv, berätta om sina behov, ta emot och betjäna,
berätta om Jesus Kristus.  Det är något alldeles speciellt med
församlingen, det är struktur och organisation, men det
är också gemenskap, gästfrihet och Gudsnärvaro. Församlingen
är Guds, vi är medlemmar.”

Förbered dig till årsmötet genom att ta del av årsmöteshandlingarna för 2017.