Så ett frö…

Jag har sått några frön, som ska bli blommor, lite här och var i trädgården. Nu får jag bara påminna mig om att inte krafsa runt eller rensa ’ogräs’, för det kan ju vara små späda ringblommor, lin och vallmo. Det är inte det att jag är så ihärdig att rensa ogräs, men det späda, nya livet är ju extra skört. Jag har faktiskt skrivit upp på en lapp: rensa inte ogräs i syrenhäcken.

Lappar är bra, eller noteringar, det är lättare att komma ihåg, så klart. Särskilt det jag behöver komma ihåg senare, eller kanske först förstår betydelsen av efter ett tag, när jag tittar bakåt.

Ett tag skrev jag bönedagbok, en liten notering över det jag bad för, bad om, tackade Gud för. Dels är det ju spännande att se min egen resa, både i livet i stort men också rörelsen kring ett böneämne, dels är det spännande att se att ibland blir det svar snabbt, om än kanske på ett oväntat sätt och ibland tar det längre tid, mycket lång tid. Svaret är inte alltid, kanske sällan, exakt det som var min tanke från början, utan Gud fick arbeta med mig, min tanke, mitt liv, mitt öga för Guds rike.

Nu hoppas jag att det verkligen är lin som kommer upp där jag sått de fröna och ringblommor i syrenhäcken, som just nu är små plantor och först om några år kan kallas häck, men i min bön har jag förstått att det inte blir som jag vill utan som Gud vill. Så jag ber inte Ske din vilja för att jag har gett upp eller är likgiltig utan för att jag vet att Gud vet bäst, har ett annat perspektiv. Ske din vilja – i mig, genom mig, runt omkring mig.

Ske din vilja – i din församling, genom församlingen, för Borlänge, för den här världen. Låt mig få vara ett frö, som du vattnar, vårdar, gödslar och låter växa upp, till glädje, till väldoft, till nytta. Några av oss är alldeles nysådda, sköra, har ytliga rötter och känsliga. Andra av oss är mer robusta, men tänk att vi får växa bredvid varandra, söka näring i Bibeln och relationen med Jesus, sträcka oss mot Gud och låta den heliga Anden verka i oss så att vi kan bära frukt, frukt som består.

Så kanske att den här sommaren får bli en nystart, inte bara notera väder i almanackan, eller händelser på facebook eller andra sociala medier utan också göra små bönenoteringar, som att så frön och komma ihåg. För att se att den heliga Anden verkar i oss, sakta men säkert blir vi mer lika Jesus Kristus och Gud Fader vill allas frälsning och du är en del i den planen.

Med önskan om Guds välsignelse och frid, över dig och genom dig.

Jessica Elnefred
pastor