Ett år med Apostlagärningarna – till jorden yttersta gräns.

Så spännande det ska bli, i höst och i framtiden!

Under flera år har vi varit ett minskande medlemsantal. I statistiken de senaste åren har vi minskat och minskat, men så hände något under våren 2018. Vi fick välkomna fler in i gemenskapen än vi tog avsked av vid begravningsgudstjänst. Församlingen handlar givetvis inte bara om antal och statistik, utan om att förkroppsliga Kristus här, på jorden, i Borlänge, men det är ju lättare att känna medvind och framtidstro när fler vill tillhöra. Som uppstart får vi också hälsa vännerna från
Djurås missionsförsamling välkomna och be och arbeta för att de ska känna att detta är ett andligt hem, för vila, mognad, växt och delat ansvar, som för oss alla. För församlingen handlar inte om att bli flest, eller bäst, utan om att få vara ett hem, en gemenskap där Jesus Kristus är i centrum, där vi får fördjupas och växa fastare in i honom. Med Andens ledning och kraft. Det är alltid den heliga Anden som för oss närmare Kristus, det är alltid Anden som belyser och uppenbarar Jesus för oss.
Det är Andens verk, det som sker i församlingen. Och så spännande det är! Att
få vara med, vara medlem, vara en del i det som sker.

Den 1 september börjar vårt år med Apostlagärningarna. En period där vi i gudstjänster och samlingar får leva med texterna från Apostlagärningarna, eller som boken snarare kanske skulle heta: Andens verk. För det centrala är inte personerna, Paulus, Petrus och de andra utan hur den heliga Anden använder dem för att sprida berättelsen om Jesus Kristus, Guds Son, vår Frälsare ut över jorden, till jordens yttersta gräns. Långt bort, till nära och här.

Och även om jag precis skrev att det inte är människorna som är viktiga, så är just
precis du viktig, betydelsefull för Guds verk, för församlingen. Du är en del av något större, Guds rike. Bara genom din närvaro tillför du något i samlingar och gudstjänster. Du är ett vittnesbörd att tron bär, att det finns hopp, att det är OK att tvivla, att Gud gör under, att den heliga Anden är verksam, att det finns längtan, att Anden talar till oss på olika sätt. Apostlagärningarna,
Andens verk fortsätter. Boken har 28 nedskrivna kapitel, det 29:e pågår.

Så spännande det ska bli, i höst och i
framtiden! Första advent ska vi fira att
församlingen fyller 160 år, med fokus mot
framtiden. Det bästa har inte varit, det ligger
framför.

Med önskan om Guds välsignelse över dina drömmar, dina erfarenheter och ditt  nu!

Jessica Elnefred,
pastor