Bibelhelg med Lennart Thörn – “Evangelium utan gräns”.

Utmaningar i vår tid – utifrån Apostlagärningarna. Lördag 15.00 och 17.00 med servering

mellan samlingarna, under temat: “Evangelium utan gräns”. Söndag kl. 11.00 Gudstjänst med

predikan av Lennart Thörn och sång av ungdomar från Korskyrkan, Söndax och Kyrkkaffe.