Meningen med livet.

Kanske att vi har kommit på svaret på meningen med livet!

Eller kanske snarare att vi har fått svaret, det kom till oss. Och att det egentligen alltid har funnits, mitt framför ögonen på oss, mitt ibland oss. Att svaret på frågan om meningen med livet, om jag har någon betydelse, om livet är värt något – alltid har sökt, viskat, knackat, manat oss ut, ut ur oss själva.

Jag tror att meningen med livet är relation. Gemenskap. Att ha människor att dela livet med. Inte att den med flest vänner vinner, är mest betydelsefull, utan att ha några att dela tankar, funderingar med. Några att möta och under lång tid få följa varandra, växa och kanske skava lite, slipa varandra, hjälpa varandra att se att jag är inte allt och mitt problem är trots allt inte – allt, utan livet är mer, det finns mer om jag lyfter blicken. Någon som hjälper mig, vi får hjälpa varandra att se vidare, både längre och bredare. Kanske att relation och relationer är svaret på meningen med livet?

Och svaret har kommit till oss. Jesus Kristus kom för att återupprätta. Återupprätta relation, återupprätta gemenskap. Det som Gud ropat, viskat från begynnelsen. Adam gömmer sig, har gjort det förbjudna och Gud frågar inte ’vad har du gjort’ utan ’Adam var är du?’ (1 Mos 3:9).

Jag tror att församlingen är ett svar på människors frågor om mening, finns det något mer, varför?

Första församlingen har det inte så lätt, det utbryter missförstånd och intriger ganska snabbt, men den heliga Anden är där och vill använda människor till att berätta om Jesus Kristus, Guds son, världens frälsare. Vill använda människor för att visa att Gud vill relation, liv, vardagsliv och den heliga Anden vill förvandla och forma inifrån. Människan inifrån och hela världen, relation för relation. Och vi är på väg. Varje dag får jag be om att bli mer lik Jesus, formas av den heliga Anden och älska som Gud älskar. Församlingen är något speciellt. Gemenskap med Jesus som centrum, relationer över åldrar, vi glädjer oss tillsammans och vi sörjer tillsammans. Vi arbetar och vi ber, med längtan att alla människor ska få möta den uppståndne Jesus Kristus. Böneämne inför 2020: Låt oss bli en församling som formas ännu mer av relationer och gemenskap, öppet och välkomnande.

Nåd från vår herre Jesus Kristus, kärlek från Gud och gemenskap från den heliga Anden åt er alla. (2 Kor 13:13).

Fridfull Jul och Gott Nytt År!

Jessica Elnefred, pastor