Inställda Gudstjänster/samlingar från 6 april tills vidare

Missionskyrkan har vanligen flera offentliga samlingar varje vecka. Med hänsyn till Coronasmittan och myndigheters råd och krav samt omsorg om er alla kommer kyrkan att vara stängd från 6 april.

Via radio/TV ,Youtube m.m. kan du finna andakter och gudstjänster att ta del av.

Använd telefon att nå grannar, släkt och vänner. Du kan själv finna tröst och vägledning vid bibelläsning i andakt och bön. Oro och rädsla för egen och andras hälsa behöver komma till ytan men också tacksamhet över eget och vänners tillfrisknande får släppas fram.

Vi behöver be för Sverige och världen.

Tills vi åter kan öppna kyrkan önskar vi dej Guds välsignelse och omsorg.

                                 Borlänge Missionsförsamling