Promenad på Sportfältet.

Vi samlas vid grusparkeringen bortanför Tennishallen och går på Sportfältet, en promenad i långsamt tempo, medtag eget fika, vi samtalar med utrymme

Tisdagar kl 14.00 den 2/6, 9/6, 7/7, 21/7, 4/8, 18/8