Mittmöts – Vi har börjat mötas på nätet under #mittmöts

Sedan pandemin inleddes har vi börjat mötas på nätet under samlingsnamnet #mittmöts. Vi har redan hunnit ha träffar om sommargårdar, om coronaomställningen, om teknik, om andligt ledarskap, om asyl och integrationsfrågor osv. Det är ett enkelt sätt att mötas och ett fint alternativ när fysiska träffar är riskabla att genomföra.

Vi använder Zoom och samma länk varje gång. Du kan använda dator, mobiltelefon eller surfplatta och de flesta tycker att det är lättare än de trott! Länken finner du på https://equmeniakyrkan.se/mitt-mots/

Följande träffar är planerade just nu:

* Mitt Möts – Låt bibelordet väcka! 17 nov 18:30

Om vikten av att bli läsare igen! Vi möter pastor Elisabeth Strand som vill inspirera oss till bibelläsande. Tillsammans med Thomas Fogelberg från Ludvika får vi samtala om hur vi kan hjälpa varandra som församlingar i dessa frågor och bilda nätverk.

* Mitt Möts – Grön kyrka 19 nov 19:00

Om att som församling vara en del av lösning på klimatfrågan och tillsammans stötta varandra. Henric Götefelt som är samordnare för nätverket Grön kyrka besöker oss.

* Mitt Möts – Ordförandeträff 23 nov 19:00

För dig som är ordförande i församling eller ungdomsförening. Vi får möta Bengt Åkesson och samtala om ledarskapet i församlingen. Ta chansen att möta andra som har samma roll som du!

* Mitt Möts – Andligt ledarskap del 2. 9 dec 19:00

Vi följer upp succén med pastor Leif Carlssons föreläsning om andligt ledarskap i Nya testamentet och idag. Du som var med då, hör fortsättningen! Du som inte var med – hoppa in nu!

* Mitt Möts – Öppnare än vi tror – 28 jan, 10 & 16 febr –hemsidans kalender

Under 2019 hade vi i Region Mitt flera samlingar under namnet Öppnare än vi tror. Vi ville uppmärksamma och samtala om att det ofta är öppnare än vi tror att prata om tro idag. Nu prövar vi att ta konceptet online!

Det kommer att bli tre olika samlingar på tre olika dagar men varje dag kan du välja mellan eftermiddag eller kvällstid.

Samling 1 Tema Att ge tron vidare (28 jan kl 14 & kl 19)

Samling 2 Tema Diakoni som en väg till tro (10 feb kl 14 & kl 19)

Samling 3 Tema Livssamtal i grupp (16 feb kl 14 & kl 19)

Varmt välkomna till alla dessa samlingar! Vi får tillsammans dela läget och samtala om viktiga temaområden på ett nytt sätt i en ny tid.