Gudstjänst

Varje söndag firar vi gudstjänst i Missionskyrkan. Gudstjänsten utgör en mötesplats mellan Gud och människa. Här får du släppa taget om plikter och krav och hämta kraft och inspiration inför den kommande veckan.
Vi tror att det är tillsammans som vi kan förstå mer av Gud och upptäcka än mer det uppdrag Jesus har gett oss, att vi behöver varandra, för det är församlingen som gestaltar Kristus här och nu, med den heliga Andens hjälp.

Våra gudstjänster rymmer en mångfald, flera olika medverkande, sång och musik, bibelläsning, predikan, bön och stillhet och en gång i varje månad står det dukade nattvardsbordet i centrum. Efter gudstjänsten möts vi till kyrkkaffe i Liljegården.

Några gånger per termin har vi “Gudstjänst med alla åldrar” med speciellt fokus på barnen.  Under hösten 2019 och våren 2020 kommer församlingens tema att vara: “Ett år med Apostlagärningarna – till jordens yttersta gräns”. Det blir en period där vi i gudstjänster och samlingar får leva med texterna från Apostlagärningarna, eller som boken snarare kanske skulle heta: Andens verk.

Välkommen till gudstjänst!