Gudstjänst

Varje söndag firar vi gudstjänst i Missionskyrkan. Gudstjänsten utgör en mötesplats mellan Gud och människa. Här får du släppa taget om plikter och krav och hämta kraft och inspiration inför den kommande veckan.
Vi tror att det är tillsammans som vi kan förstå mer av Gud och upptäcka än mer det uppdrag Jesus har gett oss, att vi behöver varandra, för det är församlingen som gestaltar Kristus här och nu, med den heliga Andens hjälp.

Våra gudstjänster rymmer en mångfald, flera olika medverkande, sång och musik, bibelläsning, predikan, bön och stillhet och ibland står det dukade nattvardsbordet i centrum. Efter gudstjänsten möts vi oftast till kyrkkaffe i Liljegården.

Några gånger per termin har vi “Gudstjänst med alla åldrar” med speciellt fokus på barnen. Vårterminen 2014 var Frälsarkransen med dess bönepärlor tema för ett flertal gudstjänster. Under hösten 2015 kommer Herrens bön, Vår Fader att vara ett tema för gudstjänster.

Välkommen till gudstjänst!