Fasta i en annorlunda tid

I år kan det kännas lockande att hoppa över fastan och gå direkt till påskdagen. Så många har fått avstå så mycket under snart ett år. Ändå, kanske är det just nu vi kan få hjälp av fastetidens texter och teman: ”Prövningens stund”, ”Den kämpande tron” och ”Kampen mot ondskan”. Det ljusnar mitt i fastan med ”Livets bröd” och ”Bebådelsen”. Den stora soluppgången är inom räckhåll! Låt oss därför ta emot fastan som en särskild nådegåva detta år. Låt oss be om förnyad kärlek till den värld som Jesus dog och uppstod för. Då är klimatet högt på bönelistan, det är också vår internationella mission.

Du som söker vägledning för fastetiden 2021 kan få det under rubriken ”Bibel & Bön” och när du läser årets nyproducerade fastematerial: ÄLSKA OCH BE FÖR VÄRLDEN. Från Askonsdagen och fram till påskdagen, finns för varje vecka: en betraktelse över veckans tema enligt kyrkoåret, samt de fyra texter som gäller från varje ny söndag och veckan som följer. För varje dag finns också en bön att utgå ifrån och inspireras av.

Du som söker vägledning för klimatfastan 2021 kan få det under rubriken ”Klimatet”.
Människan är skapad till Guds avbild och är själv en del av skapelsen. Vi bär som människor ett unikt ansvar att vara Guds medarbetare, förvaltare och medskapare.
Klimatfastan fokuserar på en hållbar livsstil och innebär att under fasteperioden utmana sig själv att i än högre grad avstå från sådant som har negativ klimatpåverkan.

 

                                       
                          Bibel och bön                                                   Klimatet