Inställda Gudstjänster/samlingar från 12 november tills vidare.

Missionskyrkan har vanligen flera offentliga samlingar varje vecka. Med hänsyn till den pågående pandemin och myndigheters råd och rekommendationer samt omsorg om er alla kommer kyrkan att vara stängd från 12 november.

Via radio/TV ,Youtube m.m. kan du finna andakter och gudstjänster att ta del av.

Använd telefon att nå grannar, släkt och vänner. Du kan själv finna tröst och vägledning vid bibelläsning i andakt och bön. Oro och rädsla för egen och andras hälsa behöver komma till ytan men också tacksamhet över eget och vänners tillfrisknande får släppas fram.

Slå en pling till pastor Jessica Elnefred om du vill småprata, ring om du funderar eller grubblar, hör av dig när det är jobbigt eller tungt eller skicka ett meddelande om du vill att jag ska ringa upp. 0702 55 38 33, pastor@equmeniakyrkanborlange.se 

Vi behöver be för Sverige och världen.

Tills vi åter kan öppna kyrkan önskar vi dej Guds välsignelse och omsorg.

                                 Borlänge Missionsförsamling