Känner du oro och ensamhet i coronatider? “Du är inte ensam!”

“Du är inte ensam” tag kontakt med Svenska kyrkan i Västerås stifts proffesionella samtalsstöd på telefonnummer 010-160 61 10, öppen vardagar 8-17.

Syftet är att minska oro och inge hopp under en för många svår tid.

Du får vara anonym, inga anteckningar eller journaler förs, samtalsmottagare är präster, diakoner och diakoniassistenter från Svenska kyrkan i Västerås stift.