Må hoppets Gud fylla er tro…

Må hoppets Gud fylla er tro med all glädje och frid och ge er ett allt rikare hopp genom den heliga Andens kraft. (Rom 15:13)

Efter högtidernas halvår, med Advent, Jul, Påsk och Pingst, kommer vardagens halvår med tillväxtens tid. Tid att fördjupa, tid att växa, att stanna upp, tid att tänka, tid att ta emot, tid att låta spira. Tid att låta Gud verka. Högtiderna är de stora händelsernas tid. Guds Son föds, kommer till jorden, blir Gud med oss på ett påtagligt sätt, dör på ett kors och uppstår – återupprättar relationen, ger oss den heliga Anden så att vi var och en kan ha en relation direkt med Fadern, Skaparen. Men det är när jag tar emot Jesus Kristus som min frälsare som det händer i mig, det är när jag tar emot den heliga Anden som jag kan få uppleva friden och glädjen. Kanske till synes små händelser, det sker i det fördolda, stegvis i en process, men livsavgörande. Några av oss tog avgörande beslut, andra märkte att nu kanske det har hänt, jag kallar mig lärjunge, kristen, jag tillhör, jag går med Gud. Led mig.

Andens uppgift är alltid att belysa Kristus för oss och den heliga Anden ges till oss var och en. Och som Paulus skriver: hos var och en framträder Anden så att den blir till nytta (1 Kor 12:7). Till nytta för att fler ska upptäcka Jesus, så att han blir känd, trodd och efterföljd. Anden ges till var och en så att vi med våra olikheter kan bidra till gemenskapen, församlingen, så att gemenskapen byggs upp, så att Kristi kropp fungerar (1 Kor 12:12-27). Här får vi olika gåvor, uppgifter, uppdrag. Några kan verka vardagliga, andra mer andliga, somliga rent övernaturliga, men alla syftar till att visa på nåden från Jesus Kristus och i första brevet till Korinthierna framstår kärleken som den främsta gåvan. Jag tänker att det också är förmågan att kunna älska som gör oss lik Gud. Det är inte vad vi presterar, vad vi gör, utan vad vi är: älskade, älskande. Och där behöver vi stanna upp, andas in, låta det spira, ta emot, fördjupas, låta kärleken förvandla. Bli förvandlad på djupet och andas ut, föra kärleken vidare, älska medmänniskan, ja till och med älska sin fiende. Det går bara med Guds kraft, genom den heliga Anden. Och kanske är det just det som är hoppet för världen, att människor börjar älska, börjar tänka gott, vill förstå den andre. För vi vet ju att det är bara av nåd och kärlek som Jesus kom till världen, dog och uppstod, gav oss den heliga Anden. Anden som vill ge oss glädje och frid. Så stanna upp, andas in att du är älskad, låt relationen fördjupas.

Den heliga Anden, Sanningens Ande, är också den som kan hjälpa oss att se vad som är viktigt, vad som är bestående, på sikt ger glädje och frid. Sanningens Ande och som kommer att leda mig bort, bort från mig själv, bort från Gud. Den heliga Anden vill föra dig in i gemenskapen, in i livet med Fadern, Sonen och den heliga Anden. Jesus säger: Den dagen skall ni förstå att jag är i min fader och ni i mig och jag i er (Joh 14:20). Så ta emot livet, nåden, kärleken från Gud.

Så, må det spirande hoppets Gud fylla er med glädje och med frid, så att era liv i tillförsikt svämmar över av hopp, fulla av den heliga Andens livgivande kraft! (Rom 15:13 från The Message på Svenska)

Välsignelse över dig och genom dig, andas in, andas ut.

 

 

 

 

 

 

Jessica Elnefred, pastor