Mittläsarna

Under coronavåren 2021 började vi att läsa Bibeln tillsammans i Region Mitt. Samtalet böljade från Norduppland till Jämtland. Denna höst fortsätter vi att ses på Zoom och läsa bibeln tillsammans. Alla är varmt välkomna, du kan vara med vid ett tillfälle eller vid alla. Ingen anmälan

7 december – Jag är den sanna vinstocken Joh 15: 1 – Maria Rydbom, Källartorpskyrkan, Dala-Järna

Alltid kl 19-20. 20 min inledning, 20 min samtal, 20 min avslutning.

https://us02web.zoom.us/j/83941437843

https://equmeniakyrkan.se/kalender/mittlasarna/