Restriktioner vid gudstjänster i Missionskyrkan.

Enligt folkhälsomyndighetens senaste rekommendationer får vi vara högst 50 personer vid våra samlingar. Vi önskar naturligtvis att alla som vill fira gudstjänst i Missionskyrkan ska kunna göra det.

Men i nuläget är det alltså de första 50 personerna som vi kan ge den möjligheten.

Varmt välkomna!