Monthly Archives: oktober 2022

oktober, 2022

  • 23 oktober

    Temakväll: Miljö Bostaden/kyrkan

    Vad kan vi göra för att minska belastningen på miljön och resurserna? Kom och dela tankar kring vad vi kan göra och vad som är på gång i kyrkan.