Kör

Sen 1896 har församlingen haft en eller flera körer.

Vi har idag en blandad kör på drygt 20 sångare med Johannes Elnefred som kunnig och positiv ledare. Kören har flera soloröster. Vi sjunger upp 3-4 gånger per termin.

Vi övar  tisdagar kl 18.30. Kom med Du också, ring gärna Rune Björke 023-770055.