Kör

Sen 1896 har församlingen haft en eller flera körer.

Vi har idag en blandad kör på drygt 20 sångare med Johannes Elnefred som kunnig och positiv ledare. Kören har flera soloröster. Vi sjunger upp 3-4 gånger per termin.

Nu övar vi inför påsken. Torsdagar 14, 21 och 28 mars kl 18.30.

Kom med Du också, ring gärna Rune Björke 023-770055.