Gudstjänst

Varje söndag firar vi gudstjänst i Missionskyrkan. Gudstjänsten utgör en mötesplats mellan Gud och människa. Här får du släppa taget om plikter och krav och hämta kraft och inspiration inför den kommande veckan.
Vi tror att det är tillsammans som vi kan förstå mer av Gud och upptäcka än mer det uppdrag Jesus har gett oss, att vi behöver varandra, för det är församlingen som gestaltar Kristus här och nu, med den heliga Andens hjälp.

Våra gudstjänster rymmer en mångfald, flera olika medverkande, sång och musik, bibelläsning, predikan, bön och stillhet och en gång i varje månad står det dukade nattvardsbordet i centrum. Efter gudstjänsten möts vi till kyrkkaffe i Liljegården.

Välkommen till gudstjänst!