Vuxna

En kyrka – med rum för hela livet

Vi vill vara…
en mötesplats för människor i olika åldrar och med olika behov.
en gemenskap där Gudstron kan växa och mogna
men där också frågorna och tvivlet får rum.
en församling med Jesus Kristus som centrum och kraftkälla.
Vi vill vara en ”öppen” kyrka. Alla, som vill, är välkomna att delta i gudstjänster och andra samlingar som erbjuds.

Vid livets höjdpunkter och i dess svåra stunder finns Borlänge missionsförsamling till för dig. Här finns möjlighet till barnvälsignelse, dop av barn eller vuxna, konfirmation, vigsel och begravningsgudstjänst.

När vardagslivet krisar, vid funderingar om tro och livsmening, kan vi erbjuda professionellt samtalsstöd under tystnadsplikt. Kontakta oss.

Borlänge Missionsförsamling en del av Equmeniakyrkan.