Predikan

23 januari 2022

Tema för gudstjänsten är ”Jesus skapar tro”. Texten är hämtad från Johannesevangeliet 4:27-42. Predikar gör Jessica Elnefred.

28 november 2021

Tema för gudstjänsten är ”Ett nådens år”. Texten är hämtad från              Johannesevangeliet 18:36-37. Predikar gör Jessica Elnefred.

21 november 2021

Tema för gudstjänsten är ”Kristi återkomst”. Texten är hämtad från              Matteusevangeliet 25:31-46. Predikar gör Jessica Elnefred.

2021

6 november 2021

Tema för gudstjänsten är ”Helgonen”. Texten är hämtad från              Matteusevangeliet 5:1-12. Predikar gör Jessica Elnefred.

2021

31 oktober 2021

Tema för gudstjänsten är ”Kallelse”. Texten är hämtad från Lukasevangeliet 5:1-11. Predikar gör Rune W Dahlén.

2021

10 oktober 2021

Tema för gudstjänsten är ”Tacksägelsedagen”. Texten är hämtad från              Lukasevangeliet 17:11-19. Predikar gör Jessica Elnefred.

2021

3 oktober 2021

Tema för gudstjänsten är ”Änglarna”. Texten är hämtad från              Lukasevangeliet 10:17-20. Predikar gör Jessica Elnefred.

2021

19 september 2021

Tema för gudstjänsten är ”Döden och livet”. Texten är hämtad från Johannes evangelium 11:28-44. Predikar gör sjukhuspastor Lars-Olov Skogar.

2021

12 september 2021

Tema för gudstjänsten är ”Ett är nödvändigt”. Texten är hämtad från Matteus evangelium 6:31-34. Predikar gör Jessica Elnefred.

 

2021

5 september 2021

Tema för gudstjänsten är ”Enheten i Kristus”. Texten är hämtad från Johannes evangelium 17:9-11. Predikar gör Jessica Elnefred.

2021

29 augusti 2021

Tema för gudstjänsten är ”Medmänniskan”. Texten är hämtad från Lukas evangelium 10:23-37. Predikan är skriven av Jessica Elnefred och läses av Rune Björke.

 

2021

22 augusti 2021

Tema för gudstjänsten är ”Friheten i Kristus”. Texten är hämtad från Markus evangelium 7:31-37. Predikar gör Jessica Elnefred.

2021

27 juni 2021

Tema för sommarandakten är ”Den högstes profet”. Texten är hämtad från Lukas evangelium 1: 5-17. Talar gör Jessica Elnefred.

2021

20 juni 2021

Tema för gudstjänsten är ”Förlorad och återfunnen”. Predikotexten är hämtad från Lukas evangelium 15:1-7. Predikar gör Rune Björke.

2021

13 juni 2021

Tema för gudstjänsten är ”Kallelse till Guds rike”. Predikotexten är hämtad från Lukas evangelium 14: 15-. Predikar gör Jessica Elnefred.