Predikan

12 juni 2022

Tema för gudstjänsten är ”Gud – Fader, Son & Ande”. Texten är hämtad från Matteusevangeliet 28:16-20. Predikar gör Jessica Elnefred.

5 juni 2022

Tema för gudstjänsten är ”Den helige Anden”. Texten är hämtad från Johannesevangeliet 14:15-21. Predikar gör Jessica Elnefred.