Predikan

2021

19 september 2021

Tema för gudstjänsten är “Döden och livet”. Texten är hämtad från Johannes evangelium 11:28-44. Predikar gör sjukhuspastor Lars-Olov Skogar.

2021

12 september 2021

Tema för gudstjänsten är “Ett är nödvändigt”. Texten är hämtad från Matteus evangelium 6:31-34. Predikar gör Jessica Elnefred.

 

2021

5 september 2021

Tema för gudstjänsten är “Enheten i Kristus”. Texten är hämtad från Johannes evangelium 17:9-11. Predikar gör Jessica Elnefred.

2021

29 augusti 2021

Tema för gudstjänsten är “Medmänniskan”. Texten är hämtad från Lukas evangelium 10:23-37. Predikan är skriven av Jessica Elnefred och läses av Rune Björke.

 

2021

22 augusti 2021

Tema för gudstjänsten är “Friheten i Kristus”. Texten är hämtad från Markus evangelium 7:31-37. Predikar gör Jessica Elnefred.

2021

27 juni 2021

Tema för sommarandakten är “Den högstes profet”. Texten är hämtad från Lukas evangelium 1: 5-17. Talar gör Jessica Elnefred.

2021

20 juni 2021

Tema för gudstjänsten är “Förlorad och återfunnen”. Predikotexten är hämtad från Lukas evangelium 15:1-7. Predikar gör Rune Björke.

2021

13 juni 2021

Tema för gudstjänsten är “Kallelse till Guds rike”. Predikotexten är hämtad från Lukas evangelium 14: 15-. Predikar gör Jessica Elnefred.