Söndax

Vi träffas varje söndag i samband med gudstjänsten till en stund med bibelberättelse, pyssel och lek.

Barnen finns med i början av gudstjänsten och går sedan till sin egen samling, därefter möts vi alla till gemensamt kyrkfika. Vid något tillfälle, t.ex. vid gudstjänst för alla åldrar, deltar barnen i hela gudstjänsten.

 

Ålder: Från 4 år och uppåt
Tid: Söndag kl. 11.00
Plats: Missionskyrkan
Ledare: Ann-Britt Andersson 0243-802 96