Cafégudstjänst

Ungefär en gång i månaden samlas vi på söndagar kl 16 till cafégudstjänst i Liljegården.
Att få sitta vid runda bord inbjuder till samtal och bön i den lilla gruppen.
Cafégudstjänsten är ett bra komplement till huvudgudstjänsten och dialog är viktigt för vår utveckling.