Barn

Verksamhetsplan SMU i Borlänge -en del av equmenia

SMU i Borlänge- en del av equmenia är en öppen rörelse som vill föra evangeliet om Kristus till unga människor och främja den kristna enheten och gemenskapen. Vår största drivkraft är att fortsätta att bedriva en bra och fin verksamhet där alla barn och ungdomar platsar och blir sedda av våra entusiastiska och hängivna ledare. Under 2014 vill vi att våra verksamhets-grupper ska bli mer synliga i församlingens gudstjänster.

Utdrag ur föreningsstadgar antagna 2013-01-25:
§ 1 Föreningens grund, namn och ändamål
JESUS KRISTUS ÄR HERRE. SMU i Borlänge-en del av equmenia delar denna bekännelse från Filipperbrevet 2:11 med kristna genom alla tider. Den är också grunden för vår nära relation med Borlänge Missionsförsamling som tillhör Equmeniakyrkan.
Genom en mångfald av arbetssätt och uttryck vill SMU i Borlänge-en del av equmenia:
föra evangelium om Jesus Kristus till barn och unga människor,
hjälpa människor till en personlig kristen tro och främja gemenskap och medlemskap i en kristen församling,
verka för att den kristna kyrkan samarbetar och syns i samhället,
hävda individens unika värde och frihet,
utveckla människors förmåga till självständiga ställningstaganden,
visa på individens ansvar för Guds skapelse, samt
hjälpa människor att ta sin del av ansvaret för människors levnadsvillkor i Sverige och världen.