Musik

Sången
Equmeniakyrkan Borlänge har allt sedan starten haft ett rikt sång- och musikliv. Genom åren har naturligtvis stilar och konstellationer varierat. Förutom sånggrupper som körer av olika slag har det alltid funnits tillgång till duktiga musiker och sångsolister.klarinett7

Musiken
Musiken har alltid haft en central plats i församlingens verksamhet. Församlingen har haft tillgång till och fostrat en lång rad mycket duktiga musiker, varav flera fortsatt som yrkesmusiker.

Kyrkolokalen
En förklaring till det rika sång- och musiklivet i församlingen kan nog tillskrivas själva kyrkorummet och dess akustik. Detta har medfört att idag utnyttjas kyrkan även som konsertlokal i många olika sammanhang.