Om församlingen

En kyrka för hela livet
Equmeniakyrkan är en kyrka för hela livet där mötet med Jesus förvandlar – mig, dig och världen.

Vi vill:
– vara en välkomnande gemenskap, där vi kan dela liv och tro med respekt för varandras olikheter
– vara en kyrka som är inkluderande och öppen för vem du än är och tar tydligt avstånd från all form av diskriminering pga etnicitet, sexuell läggning eller könsidentitet
– ge rum för mötet med levande Gud, Jesus Kristus och den heliga Anden
– förmedla Guds omsorg och kärlek
– vara en helande, stärkande och uppmuntrande gemenskap

Vi är olika och det är bra. Gud har skapat oss olika.

Vi tror:
-att Gud drar människor till sig för att återfå relationen med honom och att Gud vill gemenskap.
– att Guds kärlek blivit synlig i Jesus Kristus, Guds Son, som dött och uppstått för att vi ska ha gemenskap med varandra och med Gud.
-att den heliga Anden stöder, formar och bär och alltid är närvarande i våra liv.
-att varje människa är älskad! Du är alltid älskad!

Vi tror på Gud som skapare, att Jesus är världens frälsare, att den Helige Ande finns som en hjälp bland alla som tror. Vi tror på nåd, förlåtelse och ödmjukhet som nycklar i livet. Och att gemenskapen i församlingen är livsviktig och kan göra Gud konkret och tydlig. Vi tror på evigt liv, att Gud hör bön, att Gud vill något särskilt med våra liv.

Nattvard firar vi till minne av Jesus Kristus. Nattvarden kan också kallas Herrens måltid. När Jesus instiftade nattvarden talade han om brödet och vinet som sin kropp och sitt blod. (Se tex Mark 14:22-24) Kristus själv uppmanade oss att fira denna måltid till hans minne tills dess han kommer tillbaka. Med bön om Andens närvaro firas alltså nattvarden till minne av Jesus Kristus och hans försoningsdöd till syndernas förlåtelse.

Nattvarden är en måltid i gemenskap med Jesus Kristus och i gemenskap med människor som vill tro på Jesus Kristus. Den är öppen för alla som söker denna gemenskap. Herrens måltid är också ett tecken på framtid och hopp. Där uttrycks kärlek, gemenskap, rättvisa och fred som är tecken på Guds rike. Vi firar denna måltid i väntan på att detta rike ska komma i sin fulla kraft.

Missionsuppdraget är globalt och gäller alla. I Equmeniakyrkans världsvida gemenskap delas resurser och behov. I mötet med andra kyrkor berikas förståelsen av evangeliets rikedom. Det hör till kyrkans väsen att vara missionerande, kallad och sänd att tjäna i Guds skapelse som ett redskap för Ordet och Anden, som ett vittne om Guds rike.

Vi har mission i 27 länder på 4 kontinenter och tar emot missionärer som sänds till Sverige. Evangelisation, diakoni och gemenskap är grunden för missionsarbetet. Konkreta exempel är församlingsplantering, pastorsutbildningar, hälsovård, anti-trafficking, samhällsutveckling, utbildning och katastrofstöd.

Borlänge Missionsförsamling: 1858 blev det tillåtet att hålla enskilda gudstjänster med lekmän som ledare. 1859 bildades i byn Rågåker Stora Tuna Missionsförening som snart hade 100 medlemmar. Församlingen anslöt sig så småningom till Svenska Missionsförbundet och EFS.

Den första större kyrkolokalen var Lutherska kapellet(idag Budhuset) vid Häradsvägen. Byggnaden blev klar 1879. 1884 delades föreningen men man hade gemensamt kvar kapellet i 10 år.Den större gruppen (ca 350 medl.) beslutade sen att bygga Missionskyrkan (Immanuelskyrkan) vid Borganäsvägen. Den stod klar 1896. Borlänge-Stora Tuna var en inflyttningsort och växte år efter år. 1910 hade församlingen 540 medlemmar och hade förutom kyrkan också byggt missionshus i flera byar. Sammanlagt fanns så småningom 13 missionshus från Norbo i sydväst till Kvarnsveden i norr. Några var samägda med EFS. Idag äger församlingen bara missionshuset i Floda, förutom Missionskyrkan.

1898 tillkom en ungdomsförening som höll ungdomsinriktade möten och bl.a. skapade det första sommarhemmet i Båtsta 1927.Från 1932 organiseras SMU som så småningom fick hand om söndagsskolan, scout- och tonårsverksamhet. Sommarhemmet förlades från 1934 i Tjärna Hage. 1944 inköptes tomten som skulle bli Tunaåstrand och året efter är sommarverksamheten igång vid Tunaån, Denna verksamhet höll på fram till 2009 då Tunaåstrand, av olika anledningar, avyttrades.

SMU bytte namn till Equmenia genom sammanslagningen med Metodist- och Baptisternas ungdomsförbund, men 2019 la vi ner Equmenia i Borlänge som en enskild förening och barn- och ungdomsverksamheten finns nu i församlingen.

Missionskyrkan har genom alla år fungerat med stor öppenhet mot samhället. Skolavslutningar, luciafester, allmänna föredrag och konserter har samlat stora skaror. Kyrkan genomgick en omfattande renovering 1958-60. 1993-94 gjordes en totalrenovering och tillbyggnad av Liljegården

Equmeniakyrkan är en del av den världsvida kyrkan och delar den kristna bekännelsen och lovsången till Gud. Equmeniakyrkan har del av arvet från apostlarnas vittnesbörd och Guds handlande med sin kyrka genom alla tider och bland alla folk. Framträdande drag i Equmeniakyrkans arv är betoningen av den personliga avgörelsen för Kristus, den enskildes ansvar i församling och samhälle samt de demokratiska formerna för beslutsfattande. Detta arv har sina historiska rötter i Metodistkyrkan i Sverige, i Svenska Baptistsamfundet och i Svenska Missionskyrkan.