Medlemskap

Medlemskap

Equmeniakyrkan Borlänge vill vara en kyrka för hela livet, där vi följer varandra genom livets glädje och sorg, vardag och högtid. Vår grundhållning är att var och en är en viktig del i gemenskapen, där olikheter omfamnas och ses som en tillgång. Alla kan bidra på olika sätt.

För att börja tro på Jesus och söka dig nära honom behövs inget medlemskap. Du behöver inte vara medlem för att delta i gudstjänst eller boka tid för samtal. All verksamhet är öppen.

Men att bli medlem i församlingen är ett sätt att visa tillhörighet. Att få stöd och ge stöd, att bära och bli buren. Att söka och möta Gud tillsammans med andra. Det är ett aktivt steg och beslut som var och en själv tar. Som medlemmar kommer vi från olika sammanhang, vi kommer ifrån olika länder och kulturer. Det innebär att vi tänker lite olika i olika trosfrågor och har olika erfarenheter men det viktiga är att vi förenas i vår tro på Jesus Kristus.

Genom att bli medlem visar du aktivt att du vill dela vårt uppdrag att ta emot och ge vidare Guds kärlek och förankra ditt liv i Bibelns budskap. Som medlemmar i församlingen har vi ett delat ansvar för allt som sker i kyrkan. Det handlar bland annat om:

Ett andligt ansvar – att vi tillsammans ber för församlingen och vår bygd. Att vi tillsammans verkar för församlingens enhet, växt och andliga liv.

Ett praktiskt ansvar – att vi hjälps åt med det praktiska arbetet i församlingen. Vissa funktioner väljs vid årsmötet, andra saker organiseras på ett enklare sätt. Om du har idéer och tankar om hur du skulle vilja komma i funktion i vår församling är du välkommen att kontakta vår pastor.

Ekonomiskt ansvar – att vi bidrar efter förmåga till att församlingens ekonomi går ihop. Vi får inga bidrag för den verksamhet vi bedriver utan bär tillsammans det ekonomiska ansvaret.

Ett beslutsfattande ansvar – att vi så långt som möjligt fattar beslut tillsammans genom att delta i församlingsmöten. Här finns möjlighet att få gehör för sina tankar och idéer samt att komma med konstruktiva förslag på hur församlingens verksamhet kan förbättras. Som medlem är du också en del av en viktig demokratisk process i församlingslivet och är på så vis med och påverkar kyrkans riktning i smått och stort.

Ett evangeliserande ansvar – Församlingens vision är att göra Jesus känd. Det kan vi göra genom vår verksamhet och våra gudstjänster men också genom att vi som medlemmar tar ett gemensamt ansvar för att förmedla det kristna budskapet till människor vi möter i vår vardag.

Equmeniakyrkan Borlänge tillhör Equmeniakyrkan och välkomnar som medlem den som bekänner sin tro på Jesus Kristus som Herre och Frälsare.

Nya medlemmar hälsar vi gärna välkomna i samband med gudstjänst. Vill du också vara med i Equmeniakyrkan Borlänge? Tala med församlingens pastor.