Huvudgudstjänst

Nästan varje söndag firar församlingen gudstjänst kl 11.00.
Till gudstjänsten är alla välkomna.

Vi tror att Bibeln är Guds levande och verksamma ord, där hämtar vi vägledning och uppmuntran. I gudstjänsten samlas vi för att lovsjunga Gud, be för vår värld, be för oss själva, lyssna till ordet, och dela gemenskapen. Gudstjänsten är en samlingspunkt för församlingen och vi ber och hoppas att det ska finnas något i gudstjänsten till varje människa.
En söndag i månaden firar vi nattvard tillsammans. Till nattvarsbordet är varje människa välkommen som vill söka sig nära Gud. Det är Jesus Kristus som bjuder in och vi får fördjupas i tjänst och ansvar.

I gudstjänsten förekommer också dop, barnvälsignelse, vigsel och välkomnande av nya medlemmar, efter samtal med pastor.

Under gudstjänsttid erbjuds barnen Söndax, söndagsskola.

Efter gudstjänsten fortsätter gemenskapen vid fikaborden.

Välkommen!