Café Liljegården

Välkommen till Café Liljegården, en efterlängtad mötesplats för alla! Här kan du köpa ett enkelt fika, delta i en kravfri gemenskap, samtala om det du tycker är viktigt eller bara sitta ner och umgås.

Tillfälle att träna och öva upp sin svenska finns fortfarande som en del i caféet samt möjligheten att få råd i olika asylärenden då det alltid finns någon från Borlänge Asylkommitté närvarande.

Kontaktperson: Kent Gustafsson tel: 070-300 58 77.

Välkommen!