Senaste

15 februari kl. 16.00 församlingens årsmöte. Ett år med Apostlagärningarna – till jorden yttersta gräns.

“Att läsa Apostlagärningarna är spännande, det är vår kyrkohistoria, starten, men det berör också vår samtidshistoria. Vilka frågor kommer upp i vår församling och hur löser vi dem? Hur är vi en gemenskap 2020 med Jesus Kristus i centrum och ett evangelium som går över gränser, utanför min bekvämlighetszon? Jag har en kopierad text på väggen från en konfirmationsbok Låt ... Läs mer »

Välkommen till Borlänge missionsförsamling

En kyrka – med rum för hela livet Vi vill vara, en mötesplats för människor i olika åldrar och med olika behov. en gemenskap där Gudstron kan växa och mogna med där också frågorna och tvivlet får rum. en församling med Jesus Kristus som centrum och kraftkälla. Vi vill vara en ”öppen” kyrka. Alla, som vill, är välkomna att delta i ... Läs mer »

Meningen med livet.

Kanske att vi har kommit på svaret på meningen med livet! Eller kanske snarare att vi har fått svaret, det kom till oss. Och att det egentligen alltid har funnits, mitt framför ögonen på oss, mitt ibland oss. Att svaret på frågan om meningen med livet, om jag har någon betydelse, om livet är värt något – alltid har sökt, ... Läs mer »

Ett år med Apostlagärningarna – till jorden yttersta gräns.

Så spännande det ska bli, i höst och i framtiden! Under flera år har vi varit ett minskande medlemsantal. I statistiken de senaste åren har vi minskat och minskat, men så hände något under våren 2018. Vi fick välkomna fler in i gemenskapen än vi tog avsked av vid begravningsgudstjänst. Församlingen handlar givetvis inte bara om antal och statistik, utan ... Läs mer »

  • Frikyrkornas utredning sågar Migrationsverket

    Frikyrkornas utredning sågar Migrationsverket

    Frikyrkornas utredning visar på stora brister i Migrationsverkets handläggning av afghanska konvertiter. Nämndemännens politiska färg spelar stor roll, liksom var i Sverige ärendet handläggs. Handläggarnas kunskap om tro och konversion varierar stort. Utredarna kräver nu att politikerna stoppar utvisningarna av konvertiter. – Migrationsverket arbetar inte på vetenskaplig grund när det gäller kunskap om religion och konversion, säger Ulrik Josefsson, teologie doktor och medförfattare till rapporten. Enligt honom visar aktuell forskning att religion inte längre kan förstås enbart som ett idésystem, utan som ett flerdimensionellt fenomen med starka drag av social involvering. den stora mängd asylärenden som församlingar i Pingst, Equmeniakyrkan, Evangeliska frikyrkan, Svenska Alliansmissionen samt Adventistsamfundet har skickat in de senaste månaderna. Totalt omfattar studien  619 afghanska medborgare som konverterat till kristendomen och sökt asyl i Sverige 2015-2018. Det är totalt 76 församlingar från 64 orter i Sverige som skickat in asylhandlingar.   Vidare visar vår studie att konvertiternas belagda församlingsengagemang spelar liten eller ingen roll i bedömningen, säger Maria Gustin Bergström. Rapporten jämför bland annat Migrationsverkets kontor i Jönköping och ... Läs mer »