Senaste

Sommarhälsning

  Jessica Elnefred, pastor En ny sommar, ännu en sommar. Årsring läggs till årsring, barnen har skjutit i höjden, några ryggar har blivit mer böjda och allt som händer däremellan i ett liv, och så blir det ännu en sommar. En sommar som vi får samlas, om än fortfarande med vissa restriktioner i omsorg om varandra och framför allt de som fått slita så hårt under detta pandemiår. Tänk ... Läs mer »

Välkommen till Borlänge missionsförsamling

En kyrka – med rum för hela livet Vi vill vara, en mötesplats för människor i olika åldrar och med olika behov. en gemenskap där Gudstron kan växa och mogna med där också frågorna och tvivlet får rum. en församling med Jesus Kristus som centrum och kraftkälla. Vi vill vara en ”öppen” kyrka. Alla, som vill, är välkomna att delta i ... Läs mer »

Andakt inför helgen

Varje vecka finns en andakt av pastor Jessica Elnefred med tankar inför helgen. Andakten sänds via Youtube och du når den genom att gå vidare och klicka på bilden. Du kan även vara med på söndagens gudstjänst som sänds från Korskyrkan Borlänge via Youtube, ett samarbete mellan Korskyrkan och Missionsförsamlingen. Gudstjänst från Korskyrkan Borlänge.   Läs mer »

Känner du oro och ensamhet i coronatider? “Du är inte ensam!”

“Du är inte ensam” tag kontakt med Svenska kyrkan i Västerås stifts proffesionella samtalsstöd på telefonnummer 010-160 61 10, öppen vardagar 8-17. Syftet är att minska oro och inge hopp under en för många svår tid. Du får vara anonym, inga anteckningar eller journaler förs, samtalsmottagare är präster, diakoner och diakoniassistenter från Svenska kyrkan i Västerås stift. Läs mer »