Senaste

Gör en livsvandring i Liljekvistska parken

Denna korta vandring kan vara en bild för din långa livsvandring. Sök dig till några av punkterna på karta. Ta hjälp av texterna och fundera över om du kan få ditt inre och ditt yttre att gå mera i takt. Klicka på här för att få del av texter och …

Läs mer »

Equmeniakyrkan Borlänge söker församlingsmusiker

Equmeniakyrkan Borlänge söker församlingsmusiker som vill vara med och utveckla sång och musik i församlingen och vår barn- ungdomsverksamhet. Equmeniakyrkan Borlänge söker församlingsmusiker som kan spela till de gemensamma sångerna och psalmerna i gudstjänsten, samt vara med och utveckla musiklivet till en mötesplats för att sprida hopp, evangelium och glädje. …

Läs mer »

Söka & finna Livsmod. Samtal om existentiell hälsa

En samtalskurs med åtta samtal om grundstenarna i existentiell hälsa. Existentiell hälsa – förmågan att tro på och ta vara på livet – är en viktig del av din hälsa. Enligt Världshälsoorganisationen, WHO, påverkas din existentiella hälsa hur du uppfattar din fysiska, psykiska och sociala hälsa. WHO lyfter fram åtta …

Läs mer »

Välkommen till Equmeniakyrkan Borlänge

En kyrka – med rum för hela livet Vi vill vara, en mötesplats för människor i olika åldrar och med olika behov. en gemenskap där Gudstron kan växa och mogna med där också frågorna och tvivlet får rum. en församling med Jesus Kristus som centrum och kraftkälla. Vi vill vara en …

Läs mer »