Senaste

MISSIONSRÅDET REGION MITT INBJUDER

Extra samtalskvällar LIVE kring mission.En genomlysning av Equmeniakyrkans, det vill säga vårt gemensamma, internationella missionsarbete har gjorts. Nu har alla församlingar möjlighet att påverka hur det arbetet kommer att se ut i framtiden. Vad drömmer vi om? Vad behöver vi? En remiss om vårt internationella missionsarbetet har precis skickats ut till alla församlingar: https://equmeniakyrkan.se/aktuellt/digitala-regionsamlingar/Eftersom det är ett stort material och ... Läs mer »

Välkommen till gudstjänst.

Söndagen de 6 september öppnar vi kyrkan för gudstjänst, så efterlängtat. Entré genom de stora kyrkportarna där kyrkvärdar finns och kan ge instruktioner och påminna om handsprit, avstånd och tillgängliga platser.  Max 50 gudstjänst-deltagare. Inga undantag. Läs mer »

Välkommen till Borlänge missionsförsamling

En kyrka – med rum för hela livet Vi vill vara, en mötesplats för människor i olika åldrar och med olika behov. en gemenskap där Gudstron kan växa och mogna med där också frågorna och tvivlet får rum. en församling med Jesus Kristus som centrum och kraftkälla. Vi vill vara en ”öppen” kyrka. Alla, som vill, är välkomna att delta i ... Läs mer »

Gemenskapslängtan

Är det för att vi inte träffas, som vi brukade, som jag upptäcker hur mycket Bibeln handlar om gemenskap? För att jag saknar församlingen så återupptäcker jag ett centralt tema? Jesus samlar lärjungar, som är så olika, drar åt olika håll, men de får öva på att vara ett arbetslag, skickas ut två och två, de går tillsammans, de äter, ... Läs mer »

Promenad på Sportfältet.

Vi samlas vid grusparkeringen bortanför Tennishallen och går på Sportfältet, en promenad i långsamt tempo, medtag eget fika, vi samtalar med utrymme Onsdagar kl 10.30 den 9/9, 23/9, 7/10 och 21/10. Läs mer »

Känner du oro och ensamhet i coronatider? “Du är inte ensam!”

“Du är inte ensam” tag kontakt med Svenska kyrkan i Västerås stifts proffesionella samtalsstöd på telefonnummer 010-160 61 10, öppen vardagar 8-17. Syftet är att minska oro och inge hopp under en för många svår tid. Du får vara anonym, inga anteckningar eller journaler förs, samtalsmottagare är präster, diakoner och diakoniassistenter från Svenska kyrkan i Västerås stift. Läs mer »