Välkommen till Equmeniakyrkan Borlänge

En kyrka – med rum för hela livet

Vi vill vara,
en mötesplats för människor i olika åldrar och med olika behov.
en gemenskap där Gudstron kan växa och mogna
med där också frågorna och tvivlet får rum.
en församling med Jesus Kristus som centrum och kraftkälla.

Vi vill vara en ”öppen” kyrka. Alla, som vill, är välkomna att delta i gudstjänster och andra samlingar som erbjuds.

Vid livets höjdpunkter och i dess svåra stunder finns Borlänge missionsförsamling till för dig. Här finns möjlighet till barnvälsignelse, dop av barn eller vuxna, konfirmation, vigsel och begravningsgudstjänst.

När vardagslivet krisar, vid funderingar om tro och livsmening, kan vi erbjuda professionellt samtalsstöd under tystnadsplikt. Kontakta oss.

Equmeniakyrkan Borlänge en del av Equmeniakyrkan.

Se också

Det är alltid med ett visst mått av förundran…

Det är alltid med ett visst mått av förundran som jag plötsligt ser att nu har de …