Söka & finna Livsmod. Samtal om existentiell hälsa

En samtalskurs med åtta samtal om grundstenarna i existentiell hälsa.
Existentiell hälsa – förmågan att tro på och ta vara på livet – är en viktig del av
din hälsa. Enligt Världshälsoorganisationen, WHO, påverkas din existentiella
hälsa hur du uppfattar din fysiska, psykiska och sociala hälsa. WHO lyfter fram
åtta olika dimensioner för existentiell hälsa. I kursen samlas vi för att se en film
som introduktion till dagens tema innan vi sedan samtalar och utbyter tankar
och erfarenheter i samtalsgrupper. Syftet med kursen är att erbjuda samtal om
de viktigaste byggstenarna inom existentiell hälsa.

• Hopp
• Inre frid och harmoni
• Meningsfullhet
• Helhet, tillit
• Andlig kontakt
• Förundran
• Andlig styrka
• Personlig tro

Kostnad: 400kr (kursavgift och förtäring)
Anmälan: borlange@equmeniakyrkan.nu senast 8 sep 2024,
meddela ev allergi
Antal deltagare: max 12 st
Frågor: Jessica Elnefred, pastor Equmeniakyrkan Borlänge
pastor@equmeniakyrkanborlange.se 076- 016 28 85

Intresserad? Klicka på bilden för mer information.

Se också

Gör en livsvandring i Liljekvistska parken

Denna korta vandring kan vara en bild för din långa livsvandring. Sök dig till några …