Gemenskapslängtan

Är det för att vi inte träffas, som vi brukade, som jag upptäcker hur mycket Bibeln handlar om gemenskap? För att jag saknar församlingen så återupptäcker jag ett centralt tema? Jesus samlar lärjungar, som är så olika, drar åt olika håll, men de får öva på att vara ett arbetslag, skickas ut två och två, de går tillsammans, de äter, de upplever, diskuterar, missförstår och sänds ut med missionsuppdraget, möjligheten att få berätta om Guds rike.

Apostlagärningarna som berättar om hur Gud sänder ut lärjungarna, de får gå över gränser, fysiska landsgränser, sociala och kulturella för att berätta att Jesus Kristus är uppstånden och vill ha gemenskap. Breven som vill ge hälsningar till specifika sammanhang där gemenskapen behöver uppmuntras, korrigeras eller bli påminda om vad som är det centrala, men också ge hälsningar till oss om vikten av gemenskap, att vi är medlemmar, lemmar i församlingen som är Kristi kropp. Vi behöver varandra, det hörs nästan i namnet församling, samling. Även om vårt uppdrag är att sprida, sprida budskapet, så är det svårt att leva som kristen utspridd. Det upplever i alla fall jag. Jag behöver gemenskap.

Nu gör vi försök att starta upp, öppna upp våra gudstjänster, dit alla är välkomna, men enligt de restriktioner som finns; stanna hemma vid förkylningssymptom, tvätta händer, hålla avstånd. Du vet! Handsprit finns i entrén och alla ska sprita händerna, platser kommer att vara markerade. Och vi hoppas att vi alla bidrar till att vi alla kan känna oss trygga och sedda trots att vi inte kan skaka hand och bete oss helt som vanligt, eller om detta är det nya normala.

Uppenbarelseboken handlar om framtiden, vill ge hopp och tröst till de modlösa, de förföljda, de som lever under dödshot. Boken handlar om tillbedjan, vem tillber du och vem är Gud i en ond tid. Och Herren hälsar: Var inte rädd. Jag är den förste och den siste och den som lever (Upp 1:17-18). Och Anden ropar: Kom! (Upp 22:17).

Från början till slut handlar relationen med Gud om gemenskap. Det var därför Jesus Kristus kom, för att återupprätta gemenskapen, det är därför vi får den heliga Anden, för att kunna leva i gemenskap och Anden som ropar till människor Kom, det finns en famn som tar emot.

Jessica Elnefred, pastor