Välkommen till gudstjänst.

Söndagen de 6 september öppnar vi kyrkan för gudstjänst, så efterlängtat.

Entré genom de stora kyrkportarna där kyrkvärdar finns och kan ge instruktioner och påminna om handsprit, avstånd och tillgängliga platser. 

Max 50 gudstjänst-deltagare. Inga undantag.