Promenad på Sportfältet.

Vi samlas vid grusparkeringen bortanför Tennishallen och går på Sportfältet, en promenad i långsamt tempo, medtag eget fika, vi samtalar med utrymme

Onsdagar kl 10.30 den 9/9, 23/9, 7/10 och 21/10.