Månadsarkiver: juni 2021

Sommarhälsning

  Jessica Elnefred, pastor En ny sommar, ännu en sommar. Årsring läggs till årsring, barnen har skjutit i höjden, några ryggar har blivit mer böjda och allt som händer däremellan i ett liv, och så blir det ännu en sommar. En sommar som vi får samlas, om än fortfarande med vissa restriktioner i omsorg om varandra och framför allt de som fått slita så hårt under detta pandemiår. Tänk ... Läs mer »