Daily Archives: 23 november, 2023

november, 2023

  • 23 november

    Se vilket hopp!

    I januari börjar vi ett år med Efesierbrevet i gudstjänsterna. Det är ett kort brev, 6 kapitel, men fyllt av innehåll. I en kommentar, en bok som förklarar bibelböcker ner på ordnivå, till Efesierbrevet står det i inledningen: ’Efesierbrevet är förmodligen ett av de mest inflytelserika nytestamentliga breven när det gäller …