Hållbar utveckling – Vad handlar det om egentligen? Lördag 11 nov kl.14-17


Idag styr FN:s Agenda 2030, med dess 17 hållbarhetsmål, Sveriges och världens arbete för en hållbar samhällsutveckling. Inom detta ryms t.ex. arbetet med att bemöta klimatförändringarna. Men vad handlar hållbar utveckling om egentligen och hur relaterar det till vår och församlingens vardag?

Den 11 november blir en dag då Karin Gustafsson, docent i miljösociologi vid Örebro universitet, kommer berätta om hur diskussionen om hållbar utveckling har utvecklats över tid och hur tanken om vad hållbar utveckling är utmanar den tanke om utveckling som är den dominerande i det moderna västerländska samhället. Vi kommer också tillsammans att samtala om vad detta blir att betyda för oss, för dig och mig i vår vardag och för Equmeniakyrkan Borlänge och alla de andra sammanhang vi befinner oss i.

Inga förkunskaper behövs. Är du det minsta nyfiken på att veta mer, tveka inte utan kom!

Fika i paus, samt tid för frågor.

Se också

Välkommen till församlingens årsmöte lördag 17/2 kl. 15.00

Vissa år kommer vi att minnas lättare än andra år, 2023 blir ett sådant år. …